Bestuur

Huidig bestuur

Bestuur 2020-2021

Voorzitter: Imke Vredenberg (voorzitter@hopmail.nl)

Secretaris: Ayla Leijsten (secretaris@hopmail.nl)

Penningmeester: Kyra Nijstad (penningmeester@hopmail.nl)

AB-lid VNS: Imke Vredenberg

Voor algemene zaken kan een email gestuurd worden naar info@hopmail.nl